أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان" وقال الترمذي حسن صحيح

Tag Archives: Saoud Al-Shoraim

Saoud Shuraim

سعود الشريم

Saoud Shuraim, né en 1964-(1386H) à Riyad en Arabie saoudite, est un imam et un des plus grands récitateurs du Coran (qârî) officiant à Grande Mosquée de la Mecque, ce qui lui offre une grande célébrité même en dehors de son pays concernant sa lecture. Il est en outre l’auteur …

Read More »