أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان" وقال الترمذي حسن صحيح

Al Ahqaf-46-1-H’â, Mîm.

46-1-H’â, Mîm.
46-1-Ha-meem

1 حم
46-1-«حم» الله أعلم بمراده به.

AutresLire et écouter la sourate Al Ahqaf sur la page suivante « Al Ahqaf« 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *