أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان" وقال الترمذي حسن صحيح
Home / Coran Français phonétique / Lire le Saint Coran en Français et Phonétique

Lire le Saint Coran en Français et Phonétique

Autres Mp3

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *